Közösség – gondoskodás – biztonság

Az elmúlt időszakban elszaporodtak azok a terrortámadások, amelyek elkövetői valamilyen radikális szervezet tagjai voltak, vagy ilyen eszmék irányították cselekedeteiket. A XXI. században a globális biztonság folyamatosan változik, sokak érzése szerint romlik, aminek egyik jele a szélsőséges vallási indíttatású terrorizmus egyre növekvő térnyerése. A terrorista csoportok a terrorizmus és a hibrid hadviselés eszközeivel, az internet és a közösségi média felhasználásával toborozzák tagjaikat szerte a világban. Biztonsági kihívást jelentenek továbbá a társadalmi feszültségeket kihasználó politikai, vallási, ideológiai vagy más alapú szélsőséges csoportok.
További kockázatot rejt, a biztonság területén dolgozók alulmotiváltsága, rutinszerű és kiszámítható, megszokások alapján történő feladatvégrehajtása.

Ha...

…a családtagok vagy barátok időben észreveszik, hogy a gyerek furán öltözködik, és szélsőséges eszméket hirdető honlapokon kutakodik, akkor nem lőnek agyon négy rendőrt…..,

…a reptéri dolgozók odafigyelnek egymásra, és mindenki betartja a szabályokat, nem robban fel a levegőben, majd zuhan le a gép és nem halnak meg kétszázhuszonnégyen…

…az apa hiánya, az iskolai beilleszkedési problémák, a lőtér gyakori látogatása és a tömeggyilkosságokról szóló filmek gyűjtése valakinek feltűnik, nem halnak meg kilencen és sérülnek meg további kilencen….

…nem, alakulnak ki párhuzamos társadalmak, nincs NO GO ZÓNA és szegregáció, akkor nincs terrortámadás….

a jövő ma kezdődik

Közösség – gondoskodás – biztonság

Az Európai Unióban több évtizede foglalkoznak a radikalizmus megelőzésével.

Én is ezt teszem.
Küldetésemnek érzem olyan kisebb-nagyobb közösségek támogatását, amelyekben a polgárok törődnek egymással, és aktívan szeretnének tenni a közös biztonságért, benne a radikalizáció megelőzéséért.
A biztonság minden nemzetnek, nemzedéknek, kultúrának, minden társadalmi osztálynak mást jelent, és minden egyén számára egyedi. Szeretném a különböző biztonság-fogalmakat közelíteni egymáshoz, olyan minimumot kialakítva, amelyben a közösségek tagjai meg tudnak egyezni.
Vallom, hogy céltudatos, nyílt kommunikációval, egymásra figyelő párbeszéddel, megfelelő motivációval a biztonságtudatosság fokozható, így a biztonság eltérő értelmezései nem kizárják, hanem kiegészítik egymást, ezáltal a biztonsági kockázat csökkenthető.

Csatlakozzon a CARE-hez!

Ha úgy érzi, hogy a közössége hasznos tagja szeretne lenni, és tenni akar a radikalizáció ellen, keressen, vegyen részt a meghirdetett előadásokon, és csatlakozzon! Segítséget kaphat, hogy megfelelő kommunikációval, mások megbántása nélkül empatikus, nyitott és érdeklődő személyiségével megvalósuljanak közös céljaink.

Mi a Care? Mi a Care Café?

A CARE egy rövidítés: Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen. Figyelemfelhívó és oktató szándékkal jött létre. Egyrészt a Police Café módszerével, illetve előadások, tréning jellegű foglalkozások megtartásával a közösségek biztonságáért elkötelezetteknek, illetve intézményi vezetőknek a belső szabotázs megelőzésére, 12 évnél idősebb fiataloknak a vallási szélsőségek veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Keressen, hogy vállalkozását, cégét biztonságban tudhassa, hogy kollégái bizalmas munkakörnyezetben motiváltan alkossanak, fejlődjenek.

Középpontban a megelőzés

Közismert, hogy az ideológiai háttér egybekovácsolja, a professzionális propaganda pedig, folyamatos utánpótlást biztosítva masszívan egyben tartja a radikális szervezeteket. Az ellenük folytatott harc nem egyszerű, és ritkán célravezető, hiszen erőszakkal nem lehet az erőszak ellen küzdeni. Ezért a CARE inkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Azzal, hogy teret biztosít a civilek és a rendészeti szakemberek, valamint szervezeteik közötti párbeszédre, és elősegíti az együttműködést, segít megtanulni az árulkodó jelek felismerését és megelőzni a probléma kialakulását. A radikalizmus megelőzése és ezáltal a biztonság megőrzése közös ügyünk.

A radikális gondolatok, csoportok fejlődésének, térhódításának megakadályozása, a megtévesztő információk elleni védekezés érdekében kifejezetten békésen, az oktatás eszközével kívánunk fellépni.

Sztereotípiák helyett párbeszéd

Céljaink

Célom a demokratikus értékeken alapuló, a világra és a sokszínűségre nyitott kultúránk megőrzése egy elfogadó és mértéktartó, de határozott kommunikációval.
Célom továbbá olyan szakemberek felkészítése, akik a felnövekvő nemzedékkel foglalkoznak. Akik képesek a fiatalok gondolkodását úgy alakítani, hogy felismerjék a radikalizmus veszélyeit, de egy békés és elfogadó társadalom tagjaiként mégis bátran tudjanak kommunikálni mind a szakemberekkel és mind a radikalizmussal érintettekkel.  Rá kívánok mutatni arra, hogy a prevenció fontos, és annak hatásos működtetésében a szervezetek együttműködése elengedhetetlen.

Tervezem a nemzetközi tapasztalatok ismeretében a hazai radikalizációt megelőző programok kidolgozását. És szeretnék támogatókat, segítőket találni céljaim eléréséhez.

Partnereink

Complete Control Academy

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335