A Remény is Velünk van!

A Remény is Velünk van!

Kedves Olvasó! A Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen (CARE) elmúlt időszaka az építkezés és az együttműködés kialakításának és elmélyítésének időszaka volt. A radikalizmus elleni küzdelem egyik alapvető feltétele, hogy a rendvédelmi területről térjünk át a civil szférára, és ott érzékenyítsünk és tudatosítsunk.

Egyre több tanulmány és tudományos értekezés mutat rá, hogy a radikális gondolatok megjelenése előbb, vagy utóbb egy aktív támadásban, egy visszafordíthatatlan cselekedetben csúcsosodik ki.

Hol is kezdjük a veszélyekre történő figyelem felhívást? Kikkel ismertessük azt a fajta tudást, ami segít felismerni azokat a tényezőket, amik segítik a radikalizmus kialakulását, amik fokozzák a radikalizáció gyors, vagy lassú folyamatát. Válaszom, hogy mindegy, hogy hol is kezdjük, mert rossz helyre nem tudunk nyúlni. Mert bárhová is megyünk és ismertetjük a kockázatokat, ott már lehetőség nyílik egy biztonságosabb munkahely vagy lakókörnyezet kialakítására, ahol az emberek figyelnek egymásra és a felmerülő gondok megoldásában segítik a közösségüket. De, ha belegondolunk, az a legjobb megoldás, ha azokat a személyeket segítjük a felismerésben, akik maguk is a veszélyeztetett gyerekekkel foglalkoznak, akik maguk is segítők.

Korábbi írásaimban már utaltam arra, hogy egy ilyen jellegű intézmény munkatársaival kezdtem egyeztetésbe, amikor is megismerhettem Lőcsei-Balássy Emőkét, aki kommunikációs és mentálhigiéniás szakértő, több hazai és nemzetközi nevelési szervezet és alapítvány tagja, vezetője.

A kezdeti tapogatózó beszélgetések után, vázoltam a CARE hitvallását, küldetésének célját és ezek alapján kezdtünk közös munkába. A Harmonikus Nevelés képviseletében dr. Gaskóné Nagy Erikát is felkértem a közös kidolgozó munkára, és a „személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjaihoz” a fenti gondolatok kapcsán kezdtük el egy interaktív oktatási tananyag összeállítását. A képzés a radikalizmus veszélyei mellett, az internet és közösségi média kockázataira is felhívja a figyelmet.

Emőke segít a tananyag akkreditálásában és a célcsoport elérésében, hiszen ő is elkötelezett híve a megelőzésnek és a professzionális segítők képzésének és továbbképzésének.  

Egy „munkaebéd” során a tananyag összeállítását és a minősítési eljáráshoz szükséges iratok elkészítésének folyamatát megbeszélve, a közös munka reményében várjuk a lehetőséget, hogy minél szélesebb körben a megelőzés fontosságára hívjuk fel a figyelmet, és oktatási tevékenységünkkel is megelőzzük a gyerekekre leselkedő veszélyeket. Célunk továbbá, hogy alakítsunk ki egy közösséget, akik még elkötelezettebbek a fiatalok védelmében, egy jelzőrendszer kialakításában.

A Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen, a Harmonikus Nevelés és Emőke, a Reménysziget Sportegyesület képviseletében igyekszik a megfogalmazott közös céljainkat elérni.

Jókedvűen, bizakodva, tettre készen és felkészülten várjuk a tudásunk átadásának lehetőségét.

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335