Visszaemlékezés 2.0. A 2023. év az alapozás és építkezés megkezdésének éve volt!

Visszaemlékezés 2.0. A 2023. év az alapozás és építkezés megkezdésének éve volt!

Tisztelt Olvasó! 2023 elején, amikor ez a fénykép készült, még nem gondoltam, hogy a háttérben megjelenő bagolynak a jövőben jelentősége lesz. Nem, hogy nem tudtam, de még megfogalmazni sem tudtam, hogy miért olyan fontos számomra ez a kép, miért tetszik nekem. Ma már tudom: A bagoly a bölcsesség, a rejtély, az átváltozás, az üzenetek, az intelligencia, a miszticizmus, a védelem, a titkok jelentéseivel bírhat. Sok olyan jelentése van, ami a Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen eszmeiségében megjelenik.

De nézzük, hogy alakult a CARE 2023-as éve.

 

A radikalizmus megjelenési formái változatosak, ezért az ellene való küzdelem minden színtéren fontos és elengedhetetlen, a megelőzéséhez fontos a jólszervezettség. Ezért is fogalmaztam meg célként, hogy több olyan személy, illetve szervezet, cég, vállalkozás támogassa munkámat, akik maguk is valamilyen veszély, kockázat ellen lépnek fel, illetve ezeket akarják megelőzni, valamint szintén akarnak valamit tenni a radikalizmus ellen.

 

A 2023-as év rögtön azzal kezdődött, hogy a digitális világ kockázataira és azok megelőzésére szakosodott Harmonikus Nevelés vezetőjével, dr. Gaskóné Nagy Erikával és a vezetőképzéssel foglalkozó 6FirmitaS vezetőjével, dr. Zámbó Péterrel ültünk egy asztalhoz, hogy egymás tevékenységét segítsük, és a bizalomra épülő biztonságos munkahelyek megteremtésének lehetőségeit közös programjainkkal inspiráljuk.

 

Majd jött egy véletlen találkozás a Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ vezetőivel, Leventével és Krisztivel, akikkel megállapodtam. A személy- és vagyonőri képzésben megbízásuk alapján azóta is rendszeresen  oktatok. A képzés alapfokú tananyagába belecsempészem a radikalizmus és radikalizáció elleni küzdelem fontosságát. Minden oktatási napon hallhatnak a résztvevők a megelőzés hatékonyságáról, amit leendő magánbiztonsági szakemberekként képviselhetnek is. Megtanulják, hogy a megbízóik élet- és vagyonvédelme inkább a megelőzéssel, a jó kommunikációval, mintsem egy esetleges támadás megakadályozásával garantálható.

 

A jól képzett személy- és vagyonőrök munkájára egyre több igény jelentkezik a megbízók részéről. Ebben értett egyet a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, dr. Fialka György is, akivel szintén jó platformot tudtunk kialakítani, hogy a megelőzést, közelebbről a radikalizmus megelőzésének fontosságát hirdessük.

 

A folyamatos egyeztetések során kerültem kapcsolatba Endrődi Anna szervezetfejlesztési tanácsadó, készség- és egyben interkulturális fejlesztő trénerrel, akivel rendszeresen egyeztetek, és keressük a közös megjelenés lehetőségét. Anna is tudja, hogy a radikalizmus megelőzése csak széles körű együttműködés keretében lehetséges. Biztonságos munkahelyek csak a bizalom és a megfelelő kommunikáció céltudatos alkalmazásával alakíthatók ki.

 

És itt még nem álltam meg a támogatók keresésében és megtalálásában. A Complet Control Academy vezetősége megkeresésemet követően szintén azonnal az eszmeiségem mellé állt, és rögtön közös munkába fogtunk, ami nyár óta folyamatban van. Egy új mesterképzés kompetenciatérképét készítettük el, és az oktatás megkezdéséhez szükséges akkreditáció már folyamatban van. A képzés tananyagában a biztonság, az informatikai biztonság a biztonságtudatosság, a megelőzés, a radikalizmus megelőzése, valamint a banki biztonság, továbbá a vállalati compliance is szerepet kap. Nem kihagyva a belső támadások lehetőségeinek megelőzését és a belső ellenőrzések fontosságát sem.

 

Az előkészítő munkálatok során ismerkedtem meg volt kollégám, Gyarmati Krisztián segítségével a LORICATUS nevű céggel. Krisztián és társa, Holman Ágoston a drónok és a precíziós mérések, továbbá a Building Information Modeling terület szakértői. Nyilvánvaló, hogy ők is támogatják a biztonságot. Az általuk kifejlesztett drónos megoldásokhoz drónpilótaképzés is párosul, ahol a biztonságtudatosság, a szabályok betartása és betartatása szintén fontos terület. A képzéseinkben megjelennek a drónok alkalmazásában rejtett veszélyek és az ezek elleni védekezés lehetőségei, valamint a támadó szándék és egyben a radikalizmus jeleinek felismerése, hogy az ellenük való fellépés, de már a megelőzés is sikeres legyen.

 

A Seacon Europe Kft. vezetőivel szintén nyáron találkoztam. Egy személyes megbeszélést követően megtaláltuk a közös hangot a megelőzés területén. A székesfehérvári cég sok más mellett az INFORMÁCIÓ ÉS ADATBIZTONSÁG területén kínál informatikai megoldásokat. Egyetértettünk abban, hogy a jogszabályi kötelezettségekként megjelenő oktatásokban van lehetőség a közös gondolkodásra a biztonságtudatosság fejlesztése terén.

 

Majd nyár végén jött a következő ötlet, hogy a dr. Herczeg Krisztián által alapított Reménysziget SE Egyesülettel is egyeztessek a jövőbeni együttműködés reményében. A személyes találkozók alkalmával és Lőcsei Balássy Emőke iránymutatásával egy képzés akkreditációját kezdtük el. Igaz, ez a folyamat év végére lelassult, de ennek okára majd a következő írásomban rávilágítok. A Reménysziget SE a segítő szakembereknek szervez képzéseket, ahol a veszélyeztetett fiatalokkal való kapcsolattartásra és foglalkozás fontosságára hívják fel a figyelmet. A szenvedélybetegeknek és a cyberbullying áldozatainak szerveznek csoportterápiákat és prevenciós foglalkozásokat. És itt jelenik meg a CARE, aki a radikalizmus jeleire, a radikalizáció folyamataira hívja fel a figyelmet, és ehhez készíti az oktatóanyagot.

 

Szintén 2023-ban Gyöngyös Város Városrendészete, mint támogató és képzést megrendelő jelent meg a CARE életében, és vezetőjével, Ferenczy Dániellel hamar közös témát találtunk a megelőzés területén. Az év végére megrendelt előadás a CARE által kidolgozott tematika alapján a megrendelő igényéhez igazítva zajlott, amiről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek.

 

És az év végéhez közeledve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar egyik tanárának, dr. Gál Erikának ajánlottam fel segítségemet, aki doktori képzésében egy országos kutatást szervezett meg. A téma a terrorizmus ellen alkalmazott nyílt rendőri intézkedések hatékonysága. A segítséget elfogadta, és a munka 2024-ben is folytatódik, sőt egy hosszútávú együttműködés kezd kialakulni. A kutatásban részt vesz volt tanárnőm, Molnár Katalin is, aki a NKE RTK egyetemi docense, és a Police Café magyarországi megalkotója, hiszen az általa kidolgozott kutatási módszerrel, az ún. kutatói rendőrkávéházzal folyik a fenti témában az információk gyűjtése. 

 

A visszaemlékezésemben gyakran jelenik meg az NKE, mert egyrészt többszörös hallgatója voltam az intézménynek, illetve szívesen járok oda vissza előadásokat, illetve Suhajda Attila barátommal CARE Café tréningeket tartani. Sőt a jövőben lehet, hogy még ennél is többet...

 

Az egyetem egy jó platform arra, hogy a jövő rendészeti szakembereit és vezetőit olyan kompetenciákkal ruházzuk fel, amelyekkel a becsület, a tisztesség mellett a biztonság, a biztonságtudatosság és a beosztottakról való gondoskodás igénye is megjelenik. A szakma és a szakmai szabályok elméleti és gyakorlati tudásának elsajátítása fontos ahhoz, hogy jó és nélkülözhetetlen szakemberek legyenek, akik a haza és az állampolgárok biztonságát garantálják. Ebben megjelenik az a fajta tudás, amely révén a radikalizmus, valamint a radikalizációs folyamatok jeleit felismerik, és megjelenésük esetén – legyen az bárhol is –, bátran lépnek fel, hogy a bajt megelőzzék. Mert tudják, hogy a megelőzés hatékonyabb, mint a bajra adott rendészeti magakadályozó intézkedések, protokollok összessége…

 

A fentiekből jól látható, hogy céltudatosan szeretném a tanítás és oktatás erejét felhasználni, hogy minél szélesebb körben ismerjék a radikalizmus és radikalizáció jeleit. És itt utalok vissza arra a bagolyra ott a fényképem hátterében. Ezért lehet fontos és misztikus számomra, akarva, akaratlanul is, hiszen nem csinálok mást, mint a CARE színeiben üzenem: védeni, képezni, oktatni, törődni, gondoskodni kell.

Hogy ehhez változni, változtatni is kell, az kétségtelen. De hogy mit, mennyit, hogyan és kinek – ez lesz 2024 rejtélye...

 

 

Minden kedves olvasónak boldog és biztonságos új esztendőt kíván a CARE.

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335