NKE - Magánbiztonság újra töltve! - 2023

NKE - Magánbiztonság újra töltve! - 2023

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéken második alkalommal tarthattam előadást a radikalizmus és radikalizáció megelőzés témájában.

A végzős hallgatók az előadás keretében olyan ismereteket szereztek, ami a magánbiztonság területén mutat rá a radikalizmus és radikalizáció megjelenés formáira, veszélyeire, és a megelőzés fontosságára. A résztvevők az interaktív foglalkozás során érdeklődően sajátították el a témához tartozó ismereteket.

A biztonság szubjektivitása és kollektivitása megköveteli azt a fajta szakmai hozzáállást, ahol a megelőző gondolkodás játszik szerepet a tulajdon, az élet és a testi épség védelmében, megóvásában. A jó védelmi rendszer nem csak a támadásra reagál, hanem a támadást megelőzi, a prevenció közvetett és közvetlen hatásaival. Ehhez igyekeztem a végzős hallgatók részére a jövőbeni munkájukhoz, a jövőbeni munkakörükhöz hasznosítható ismeretanyagot, tudást adni, amiket nem csak a munkájuk, hanem a magánéletük során is képesek lesznek hasznosítani.

Remélem a jövőben lesz lehetőségem itt, ezen a tanszéken is a tapasztalati tanulás folyamatával is fejleszteni a hallgatókat, hogy tudatosan még jobban elsajátítsák a bizalomra épülő biztonságos munkahelyek kialakításának fontosságát, a megelőzés erejében rejlő lehetőségeket, amivel a rájuk leselkedő veszélyeket meg tudják előzni.       

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335