Alapjogok korlátozhatósága a terrorizmus árnyékában.

Alapjogok korlátozhatósága a terrorizmus árnyékában.

A terrorizmus ellen alkalmazott nyílt rendőri intézkedések hatékonyságának empirikus kutatása.

Gál Erika az NKE Rendészettudományi Kar, Közbiztonsági Tanszék tanársegédjének kutatása elkezdődött és napról napra, helyszínről helyszínre haladva gyűjti a témához kapcsolódó tapasztalatokat, adatokat. A Police Café módszerével a meghívott szakemberek asztalbeszélgetései során elhangzott információkat összegzi, és vizsgálja a nyílt rendőri intézkedések hatékonyságát a terrorizmus elleni fellépésben. Az asztalbeszélgetések utáni összegzésekben előremutató adatok keletkeznek. Én ebben a kutatásban egy-egy alkalommal igyekszem Erikának segíteni, mint témagazda (asztalgazda) és moderálom a beszélgetéseket, hogy Erika minél több, és minél szélesebb spektrumon jusson vizsgálható adatokhoz. Ha a fókuszcsoportokkal a helyszíni beszélgetések befejeződnek, akkor az asztalgazdák feladata is befejeződik, viszont Erikára ekkor vár a nagy munka, hogy az adatokat szintetizálja, elemezze és a doktori képzésében hasznosítsa.

erikakutatkitesz

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335