Magánbiztonsági képzés és a CARE

Magánbiztonsági képzés és a CARE

Az elmúlt fél évben szoros munkakapcsolatba kerültem a Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központtal, mint egyéni vállalkozó. Megbízásuk alapján a vagyonőri képzésre jelentkezőket oktatom és készítem fel a vizsgára, valamint a mindennapokra látom el őket jótanácsokkal. Már a közös munkánk elején kértem a VOKK tulajdonosait, hogy a személy-és vagyonőr képzés során a kötelező tananyag mellett, illetve abba beleépítve szeretném fokozottan kiemelni a megelőzés fontosságát. Nemcsak a vagyonőri tevékenység, mint bűnmegelőző tulajdonságát szeretném hangsúlyozni, hanem az egyéb területeken kifejthető prevenció fontosságát is, mint a radikalizmus, vagy más, a társadalomra veszélyes, káros jelenségek kapcsán, azok visszaszorítása érdekében.

A tanfolyamon résztvevő hallgatók, a kötelező ismeretanyag mellé kapnak egy olyan komplex gondolkodási módot, melynek segítségével, a vagyonőr minden tevékenysége során a megbízó érdekeit képviselve, belsőigényként jelentkező tulajdonsága alapján, magas színvonalon a szakma szabályai szerint, azokat betartva, betartatva látja el szolgálatát. A munkáját nem megszokásból, nem a kialakult szokások, nem rutinszerű kiszámíthatóság alapján, hanem a szakmai szabályok logikus gondolkodásának alkalmazása mentén, kreatívan hajtja végre. A védendő élettel, értékkel kapcsolatban felmerülő szokatlan jelenség észlelése esetén, azokat minden esetben kivizsgálja, kivizsgáltatja, ha kell a megbízótól, a biztonsági cég vezetésétől támogatást, segítséget kér, javasol, és természetesen tájékoztat, jelent. Arra törekszik, hogy az esetleges támadást megelőzze, és nem a támadást akarja megakadályozni, elhárítani.

Az eseményeket, jelenségeket nem csak önmagában, hanem globálisan, a biztonság garantálása végett folyamatokban elemzi, értékeli és kezeli.

Az intézkedései során az előítélettől mentes, határozott, az együttműködésre építő nyílt és mindenki számára érthető kommunikációt használja, a támadást elhárító eszközeit csak, mint elrettentő eszközöket jeleníti meg munkájában.

A képzés során nagy hangsúlyt fektetek, hogy az ismeretanyagban jelenjen meg a kooperáció, az együttműködés fontossága a hatóságokkal és más szervekkel, a megbízó munkatársaival.  A folyamatos és kétirányú párbeszéd, a folyamatos szakmai szabályokkal kidolgozott, térben és időben alkalmazott védelmi mechanizmusok, mint a megelőzés platformjai teremtik meg a megbízó és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének folyamatos javulását.

 

Kísérletként a kommunikációval kapcsolatos tananyag elsajátítása kiegészült az empátia és a sztereotípiák megélésével, melyet tréning környezetben hajtottuk végre. A hallgatók nagy örömmel szakadtak ki a megszokott oktatási környezetükből és dolgoztak egyénileg, majd csoportosan. Visszajelzéseik alapján érdekes, értékes tapasztalatot szereztek, amiket a mindennapokban fognak tudni alkalmazni.

A csoport 2023. május elején házi, majd május 21-én -végzettséget is adó - elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmazó sikeres vizsgát tett a BM Vizsgaközpont Vizsgabizottsága előtt, ahol nagyon jó eredmények születtek.

Ezúton is gratulálok minden hallgatónak.  

Köszönöm a VOKK tulajdonosainak, hogy ebben a munkában támogatnak és ők is elkötelezett híveivé váltak annak a szemléletnek, amit hosszú ideje én és nagyon sok neves szakember is képvisel, hogy a megelőzés fontosabb és költséghatékonyabb, mint a baj, probléma  elhárítása, kezelése.

vokkvizsga

vokk1

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335