Együttműködés a megelőzés érdekében – tudományos alapokon…

Együttműködés a megelőzés érdekében – tudományos alapokon…

Gál Erika – Molnár Katalin – Oláh Paulon László: Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány. Alapítvány a Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért, REMOK, Budapest, 2022.

A Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány című tanulmánykötet könyvbemutatójára voltam hivatalos június 23-án.

Volt tanárnőm, Kata és szerzőtársai mutatták be tanulmányaikat, amelyekből számomra egyből kirajzolódik a rendészettudomány egy lehetséges új kutatási módszerének elméleti és gyakorlati megalapozása.

A szerzők is megfogalmazták, hogy a címben a kérdőjel arra utal: nem kinyilatkoztatást akarnak tenni, hanem gondolkodásra, válaszkeresésre ösztönözni az olvasót. Ehhez nálam sok idő nem kellett, hogy felismerjem: TÉNYLEG!!!

A World Café módszer alapján kifejlesztett Police Café, majd az ebből továbbfejlesztett sajátos CARE Café is ígéretes terep, ahol a résztvevők saját tapasztalataikon keresztül sajátítják el a tudást, és ennek hatására egy bizonyos terület elkötelezett „rabjai” lesznek. Vagyis ez igenis egy társadalomformáló módszer is! A Café lényege, hogy a felmerülő biztonsági problémákra a hivatalból eljárni köteles rendészeti szakemberek és a tenni akaró civilek közösen találjanak ötleteket, megoldásokat.

És egyszer Kata révén ez a tanulási folyamat átalakul, és kutatási módszerré válik, hisz a társadalmi szereplők a tudatosan összeállított kérdésekre problémákat, fejlesztendő területeket térképeznek fel, ötleteket fogalmaznak meg, és a rendészeti vezetőket a megoldás megtalálására késztetik. Mindez csak együttműködésen alapulva lehet sikeres.

Ha ez a módszer alkalmas a biztonsági kihívások kutatására, akkor – éppen a társadalomformáló hatása miatt is – alkalmas a radikalizmust megelőzni szándékozó civil programok kutatására és fejlesztésére is.  Ebben és ezen a területen kíván a CARE vezető szerepet vállalni.

A kötet elérhető az alábbi linken:

https://policecafe.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kutat%C3%B3i-Rend%C5%91rk%C3%A1v%C3%A9h%C3%A1z-k%C3%A9zirat.pdf

 

 

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335