A radikalizmus elleni fellépés a mesterséges intelligencia bevonásával:

A radikalizmus elleni fellépés a mesterséges intelligencia bevonásával:

Tisztelt Olvasó! A mesterséges intelligencia egyre több teret nyer, egyre több területen alkalmazzák, valamit egyre több híradásban szerepel, jót is és rosszat is lehet a megjelent cikkekben olvasni róla.

Az informatikával foglalkozó szakemberek szintén megosztottak ezzel a területtel kapcsolatban, de személyes véleményem, hogyha nem is ebben a formában, amiben ma ismerjük a mesterséges intelligenciát, de a szerves része lesz az életünknek, a jövőnknek, valamint meghatározó eleme lesz a fejlődésünknek, aminek nem lehet és nem is szabad gátat szabni.   

Ezért is döntöttem úgy, hogy a Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen eszmeiségét és közel másfél éves tevékenységét, az oktatási tematikáját, ismeretanyagát tehát az irányát a mesterséges intelligencia megkérdezésével és a kérdésekre adott válaszaival összevetem. 

A közel tizenhárom évnyi terrorizmus és terrorizmuselhárítással kapcsolatos szakmai tapasztalatom adott egy elgondolást, hogy hogyan is értelmezzem a radikalizmust és a radikalizációt. Hogyan különítsem el a két fogalmat, hogyan ismerhetem fel ezen jelenségeket, folyamatokat és milyen elgondolás mentén van esély a veszély megelőzésére, a kockázatok felismerésére.  

A mesterséges intelligencia megerősített abban, amit csinálok, mert szerinte az egyik leghatékonyabb módja a radikalizmus elleni fellépésnek az oktatás és a tájékoztatás. Ezt teszi a CARE megalakulása óta.

Igyekszem minden fórumon, minden szintéren jelen lévő intézménnyel együttműködni és kezdeményezni a közös gondolkodást, aminek eredményeként a szükséges ismeretanyagot átadni. Nem csak a fizikai térben, hanem az online csatornákon keresztül megjelenő veszélyekre és a radikális csoportok veszélyeiről is kapnak tájékoztatást a célcsoportok, egyben a biztonságos lakó -és munkakörnyezetekért nagy hangsúlyt fektetünk a baráti, munkahelyi és társadalmi kapcsolatok erősítése a polarizáció elleni küzdelem érdekében.

A mesterséges intelligencia megfogalmazta, hogy

„ …. az a fontos, hogy ne csak a végpontok, tehát az előre megtervezett merényletek és támadások elleni fellépés legyen a cél, hanem meg kell erősíteni a közvetlen környezet és a társadalom ellenálló képességét. Ez azt jelenti, hogy az erkölcsi értékekből kiindulva erős, több szinten működő hálózatokat kell kiépíteni és támogatni kell a társadalom minden szintjét annak érdekében, hogy az emberek szabadon és bátran kiállhassanak a radikális eszmék ellen……. ”

Legyen bátorság szólni és legyen kinek szólni, ha látnak, észlelnek valamit.

A megelőzés fő területei a mesterséges intelligencia szerint az oktatás és tájékoztatás, a kommunikáció és a jelzőrendszerek, a szociális érzékenység, valamint a pozitív narratívák kidolgozása.

 A radikalizmus megelőzésére számos olyan programot mutatott be a mesterséges intelligencia, amiben a CARE teljesen elkötelezett, és amit elszántan tervez a közeljövőben.

Összefoglalva a mesterséges intelligencia akarva, akaratlanul is tovább erősített abban, amit csinálok, hogy minél szélesebb körben, minél szélesebb támogatói körrel ismertessen a radikalizmus elleni eredményes fellépés, a megelőzés fontosságát.

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335