2022 a kezdés éve volt – Visszaemlékezés a kezdetekre.

2022 a kezdés éve volt – Visszaemlékezés a kezdetekre.

Kedves Olvasó! Számomra a 2022 év eleje kihívásokkal teli volt, rögtön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Kompetenciafejlesztő Tréneri szakon elkészített diplomamunkám védésével kezdődött. Az Interkulturális érzékenyítés témakörében, „A radikalizmus megelőzése, társadalmi jelzőrendszer kialakításához tréningek megszervezése, megtartása” címmel készített dolgozat a konzulensi és opponensi visszajelzések alapján, teljes elhivatottságot tükröz a téma iránt, ami a védésnél szintén határozottan megjelent.

A tréneri tevékenységgel való megismerkedésem egy belülről jövő igény -nevezhetjük szükségletnek- volt, és célként fogalmaztam meg magamnak, hogy a frontális oktatási formából kilépve, képes legyek a résztvevőket a saját tapasztalataik útján is fejleszteni. Az oktatásnak, a képzésnek a fejlesztésnek a szakmaiságon túl a megfelelő gondolkodás kialakításában is nagyon hangsúlyosnak kell lennie, és ebben a felismerésben fontos szerepet játszott a korábbi egyetemi tanulmányaim során Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes professor emeritus rendészettudományi iránymutatásai, és több éves a terrorelhárítás területén szerzett szakmai és vezetői tapasztalatom. Ezek összességében arra is rávilágítottak, hogy az oktatás során történő tudatosítás, és figyelemfelhívás a megelőzés egyik fontos eszköze és hatásos módszer a társadalom megvédése, megóvása területén is.

Már  2019 évben éreztem, hogy a rendvédelemben is és a civil társadalom széles spektrumában  is hiányként lép fel, és igényként jelentkezik, hogy megismerjék a radikalizmust kiváltó okokat, a radikalizmus folyamatát. Igény volt, hogy valaki oktassa, képezze ezzel a területtel kapcsolatos ismeretanyagot.

Ezt a hiányt szerettem volna pótolni egy egyéni vállalkozással, ami hosszas gondolkodást követően a Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen fantázianevet kapta. Milyen érdekes, hogy a rövidítése a CARE még angolul is jelentéssel bír, de nem is akármilyen jelentéssel……..

Mikor valaki a megelőzés fontosságát, a társadalom biztonságtudatosságának fokozását tűzte ki zászlajára, akkor talán ez a legjobb szó, hogy gondoskodni akar a jövőről. Hiszen a CARE nem csinál mást, mint gondoskodik, hogy a hiány pótlása, az igények kielégítése során a társadalom minél szélesebb körben ismerje meg a radikalizmussal kapcsolatos ismeretanyagot és hatásosan tudjon fellépni a megjelenése esetén.

A névválasztásban és a vállalkozásom eszmeiségben és annak kialakításában nagy szerepet játszott és a mai napig meghatározója dr. Molnár Katalin egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészeti Magatartástudományi Intézet, Magatartástudományi és Módszertani Tanszék munkatársa és értékrendje. Kata által kidolgozott Police café módszer alkalmas, hogy szakértők és civil emberek a radikalizáció megelőzésére találjanak jó megoldásokat és abból egyet a közösségük érdekében együttműködve megvalósítsanak. Kata eszmeisége, az egyetemi tanulmányaim üzenetei és a szakmai és vezetői tapasztalatom hatására, az elhatározásból tettek lettek és február végén, március elején a vállalkozással kapcsolat hivatalos ügyintézés elkezdődött és egyben a papír alapú ismertetőanyag is elkészült, valamint ezekkel párhuzamosan a világhálón is megjelentem Carecafe.hu néven. A honlap elsődleges kialakításában még 2020-21 es éveben segítségemre volt Leitermann Dani – egykori focistatársam fia -, aki a kezdeti lépéseket tette meg.

Az internetes végleges megjelenésben nagyon nagy segítséget kaptam a miskolci székhelyű Honlap.hu vezetésétől és munkatársaitól.

Persze a családom is teljes mellszélességgel mellettem állt, segítettek, hogy az önmegvalósítás sikeres legyen. Egy jó vállalkozás alapja, az eszmeisége és üzenetei mellett a színek, formák, és képek, amik ugyanúgy tükrözik mindezeket. A logó kialakításában és magában az arculat megtervezésében a nagyobbik fiam Máté és barátnője Horváth Csenge volt segítségemre, és őszintén megvallva úgy gondolom, hogy egy igazi brend alakult. 

Egyre több ismerős kapta meg a szórólapot, egyre több ember ismerte meg a Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen internetes ismertetőjét.

Már a 2022 év előtt is rendszeresen tartottam előadásokat az NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszékén, és a NKE TEK Tanszékén, amiket ettől az évtől már bátran a CARE színeiben tettem meg.

A COVID-19 pandémiát követően ismételten felvettem több ismerősömmel a kapcsolatot, akik biztonság különböző területen vezető tisztségeket töltenek be, vagy egyetemi oktatók, és beszélgetéseinket követően újabb felkéréseket kaptam a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéktől és Határrendészeti Tanszéktől. Az előadásokat követően kapott visszajelzések alapján a folytatás biztos, és ez által, egyre szélesebb körben van lehetőségem a radikalizmus megelőzésének fontosságát ismertetnem.

De nem csak a NKE az, ahol tudásomat adhattam át másoknak. Az MVM Paks keresett meg a Fizikai Védelmi Kultúra Kampányuk keretében, hogy ősszel egy ismertető előadás megtartásával a kampányukat segítsem „a Radikalizmus megelőzése a kritikus infrastruktúráknál címmel”

Szintén az év második felében a XV. kerületi Önkormányzat által megszervezett „ELŐZD MEG!” konferencia ismét lehetőséget adott, hogy a radikalizmus megelőzése kapcsán figyelem felhívó ismertetőt tartsak.  

Sajnos az év tartogatott olyan eseményeket is, ami szomorúsággal volt teli. Sinka Zoltán barátunktól, kollégánktól vettünk örök búcsút a Fiumei temetőben. Hihetetlen, hogy egy erőteljes baráttól, kollégától búcsúzni kellett, de az is elképzelhetetlen, hogy ezen alkalommal megkopott régi barátságok ismét lángra kaptak. Lehet, hogy Zoli utolsó utáni akarata ez, hogy mi, akik régen verhetetlen csapatot alkottunk újra együtt tervezzük a jövőt. A temetésen egy igen őszinte, szívbe markoló búcsúbeszédet mondott Dr. Zámbó Péter dandártábornok, aki mikor hosszú idő után ismét ott meglátott, csak annyit mondott: „KG – mert ez a becenevem – elkezdtünk fogyni, üljünk le beszélni, mert Nekünk még van jövőnk, Nekünk küldetésünk van”.

Az első tapogatódzó beszélgetéseket követően, az új -és újabb egyeztetéseket mikor már mindenki nyílt lapokkal játszott tudatosult bennünk, hogy mind a ketten hasonló jövőt terveztünk csak külön-külön. Majd további egyeztetéseket követően a Peti által létrehozott vezetőképző vállalkozás a 6FirmitaS és az általam létrehozott CARE elkezdte együttműködését. A vezetőképzésbe beintegrálódott a kiégés és a biztonságos munkahelyek megteremtéséért a közös képzés.

Az együttműködésünk ékes példája lett a közös jövő tervezése, a közös munka, a leendő partnerekkel való közös egyeztetések, és egymást segítő és támogató kommunikáció. Sok cégvezetővel egyeztettünk és tettünk ajánlatot közös programjainkra, illetve ilyen egyeztetések garmada vár még ránk a jövőben.

De itt nem állt meg a CARE együttműködése. A radikalizmust kiváltó okok között szerepelhet az iskolai bántalmazás, vagy a sportpályán elkövetett zaklatás. Maga a bullying. A CARE és dr. Gaskóné Nagy Erika digitális gyermekvédelmi szakértő, pedagógiai szaktanácsadó –trénerképzős csoporttársam - által megálmodott Harmonikus Nevelés közös képzéseivel, tudatosító előadásaival kívánja a megjelenített problémával kapcsolatos tudást a tanári az edzői stábok, szülői közösségek tagjaiban elmélyíteni, és rávilágítani a megelőzés fontosságára.

Ha ebben az írásomban 2022 évre emlékeztem, szükségesnek látom, hogy 2023 év terveit is megosszam a tisztelt olvasóval.

A kialakított együttműködéseket szeretném tovább fokozni és újakat kialakítani, amik még nem publikusak, de a háttérbeszélgetések már folyamatban vannak.

Szeretném, ha Erika által megálmodott Harmonikus Nevelés is szerves része lenne a Petivel alkotott csapatunknak.

A 6FirmitaS-sal, a Harmonikus Nevelés-sel kialakított együttműködések keretében a 2023 évre betervezett foglalkozások élményekkel teli megtartása, ami terveim szerint további partnert hoz, akik szintén megismerhetik azokat a jeleket, jelzéseket, amik segítenek idejekorán felismerni a bajt és így megelőzésük hatékony lehet.

Szeretnék a Nemzeti Közszolgálati Egyetem falai közül kilépni és más oktatási intézményben is a radikalizmussal kapcsolatos ismeretanyagot átadni, a megelőzés fontosságára a figyelmet felhívni.

A rendvédelemben dolgozók képzése továbbra is kiemelt cél, hiszen ők azok, akik a radikalizmussal elsőkézből találkozhatnak.

További kritikus infrastruktúrákkal kívánom a kapcsolatot felvenni és a radikalizmus megelőzése kapcsán szeretnék további tudatósító előadásokat, tréningeket megszervezni és megtartani részükre.

És természetesen nincs megállás, hiszen a jövőnk ma kezdődik és ennek a biztonságtudatosságunk a záloga.

Köszönöm a segítséget azoknak, akik mindenben támogattak, családomnak, tanáraimnak, és barátaimnak, együttműködőeimnek, és azoknak, akik hittek és hisznek elkötelezettségemben.

2023 évre minden kedves olvasómnak, követőmnek, ….. mindenkinek kívánok eredményekben gazdag, biztonságos Boldog Új évet.

BÚÉK!

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335