A jövő most kezdődik! A széleskörű együttműködés kialakítása a siker titka.

A jövő most kezdődik! A széleskörű együttműködés kialakítása a siker titka.

A radikalizmus, mint eszmerendszer nagyon sok ember életében megjelenik megoldási lehetőségként a problémákra vagy az önmegvalósításra. Az eszmerendszer kihatással lehet az egyén mindennapjaira, mind a lakó, mind a munkahelyi környezetében, sőt egyre gyakrabban jelenik meg oktatási intézményekben.

ccacare2-crop-cropAz esetek nagy százalékában a radikalizmust kiváltó ok(ok), majd az azt erősítő hatások felismerhetőek, a jelei - megfelelő ismeretek birtokában - detektálhatóak, ezáltal ideje korán megelőzhető a baj, annak fényében, hogy tisztába vagyunk vele, a másik megismerése, a másikkal való kommunikáció fontos eszköze a megelőzésnek. Ebben segít a Civil Akadémia a Radikalizmus Ellen - CARE.

A Complete Control Academy - CCA a biztonságtudomány terén fejti ki tevékenységét, kutatja a biztonsággal kapcsolatos legújabb kihívásokat, az új kockázatokra dolgozz ki megfelelő biztonságtechnikai eszközöket, igény esetén kínál biztonságtechnológiai megoldásokat és a biztonság fenntartásához nélkülözhetetlen új eljárásokat, rezsimszabályokat, valamit ezeket foglalja egységes rendszerbe.

A biztonság jelentése: félelem nélküli lét - és ez mindenki számára mást jelent. Egy zavartalan állapot, ahol mindenki biztonságban tudhatja saját magát, szeretteit, valamint ingó és ingatlan vagyonát.

Egy cég vezetése, valamint egy magánszemély a biztonságot más-más szemszögből nézi és látja, de hasonló, viszont más mértékű védelmi intézkedések bevezetésével kívánja értékeit megvédeni.

A legújabb biztonsági kihívásokra viszont, a technikai fejlesztéseken túl, fontos a kognitív tanulási folyamatban rejlő tudás alkalmazásának lehetősége.  Ezen a ponton találkozik a CCA és a CARE. A biztonságtudomány terén az új védelmi rendszerek kidolgozásánál, mind a fizikai, mind az informatikai védelem mellett a humán védelem kap kiemelt figyelmet, hogy a belülről vagy éppen kívülről jövő támadás felismerése és megelőzése is ebbe a védelmi egységes rendszerbe integrálódjon.    

Ezért működünk együtt, hogy a technika a technológia és az oktatás a jövőnk biztonsága érdekében egy egységet alkosson.

 

Vissza

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56867567
Felnőttképzési szám: B/2022/000335